جانباختن یک کارگر در نقدە

جانباختن یک کارگر در نقدە

12:38 - 25 March 2020هەنگاو: یک کارگر در شهر نغدە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٥ فروردین ٩٩ (٢٤ مارس ٢٠٢٠)، یک کارگر اهل نقدە با هویت ”محمد قادری“ در حین کار با تراکتور جانش را از دست دادە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این کشاورز در حین سمپاشی و بر اثر گیر کردن دستش با گاردان تراکتور، جانش را از دست داد است.