خودکشی چهارمین نوجوان سقزی طی ٢٠ روز

خودکشی چهارمین نوجوان سقزی طی ٢٠ روز

16:46 - 10 June 2020


هەنگاو: از ابتدای ماه خرداد امسال دست کم چهار نوجوان زیر ١٨ سال در شهر سقز بە زندگی خود پایان دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٠ خرداد ٩٩ (٩ ژوئن ٢٠٢٠)، در محلە قوخ سقز یک دختر نوجوان ١٧ سالە با هویت ”نگین کرمی“ اقدام بە خودکشی کردە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، نگین کرمی بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە بود و پس از انتقال بە مراکز درمانی امروز جانش را از دست دادە است.


هەنگاو پیشتر نیز از خودکشی سە نوجوان زیر ١٨ سال دیگر در سقز خبر دادە بود.


این سە نوجوان بە نام های ”دانیال حسین پور“، ”آلا عنبری“، و ”مفیدە حسین نژاد“ بە دلیل فقر و مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردەاند.