خودکشی یک دختر ١٤ سالە در آخرین روز سال ٩٨

خودکشی یک دختر ١٤ سالە در آخرین روز سال ٩٨

15:11 - 20 March 2020


هەنگاو: یک فرزند طلاق کە چندی پیش زندگی مشترک خود را آغاز کردە بود، در شهر پیرانشهر بە زندگی خود پایان داد. خودکشی سە دختر ١٤ سالە در کمتر از یک ماه.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٩ اسفند ٩٨ (١٩ مارس ٢٠٢٠)، یک دختر نوجوان ١٤ سالە اهل اشنویە (شنو) با هویت ”ملینا طائی“ بە دلیل اختلاف با همسرش در شهر پیرانشهر خود را از بالای یک ساختمان چند طبقە بە پایین پرتاب و جانش را از دست داد.


بە گفتە یک منبع مطلع، ملینا کە تنها ١٤ سال سن دارد، فرزند طلاق بودە و چندی پیش زندگی مشترک خود را با یک جوان اهل پیرانشهر آغاز کردە بود.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی اسفند ماه سال ٩٨ دست کم ٣ دختر ١٤ سالە در شهرهای جوانرود و پیرانشهر بە زندگی خود پایان دادەاند.

از سوی دیگر، روز جمعە گذشتە ٢٣ اسفند ٩٨ (١٣ مارس)، یک شهروند ٧٠ سالە اهل سنندج با هویت ”باقر اصلانی“ بە دلیل مشکلات اقتصادی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


همچنین، یک جوان ٢٣ سالە جوانرود با هویت ”میثم فرجی“ روز پنجشنبە ٢٢ اسفند ماه بس از مشاجرەای کە با پدرش داشتە خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.