سوئد/ سوقصد بە جان سهیلا فورش کلهر، فعال سیاسی کُرد

سوئد/ سوقصد بە جان سهیلا فورش کلهر، فعال سیاسی کُرد

00:19 - 27 July 2020


هەنگاو: سهیلا فورش (داودیان) کلهر، از فعالی سیاسی کُرد و عضو رهبری حزب دمکرات مسیحی سوئد، از سوی افراد ناشناس مورد سوقصد قرار گرفت.


برپایە گزارشات منتشر شدە، ساعت اولیە بامداد روز یکشنبە ٥ مرداد ٩٩ (٢٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، سهیلا فورش (داودیان) کلهر از فعالین حقوق زنان و عضو هیئت رهبری حزب دمکرات مسیحی سوئد، در منزل شخصی خود واقع در شهر کارسکوگا واقع در ٣٠٠ کیلومتری شهر استکهلم پایتخت سوئد، با یک بمب دست ساز مورد حملە قرار گرفت. خانم سهیلا کلهر از این حادثە جان سالم بە در بردە، اما خساراتی بە منزل ایشان وارد آمدە است.


وی طی مصاحبەای با شبکە تلویزیونی ”ایران انترنشنال“ اظهار داشت کە در روزهای چهارشنبە و پنج شنبە هفتە گذشتە شخصی بە زبان سوئدی از طریق تلفن وی را تهدید و گفتە است کە می بینی ایران با تو چکار خواهد کرد. پلیس سوئد اعلام کردە است کە پس از اتمام تحقیقات گزارش تکمیلی را دربارە این سوء قخد منتشر خواهد کرد.


سهیلا کلهر فعال کُرد اهل شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه می باشد کە سال ٢٠١٠ اولین مرکز را برای یاری بە زنان پناهندە در سوئد راه اندازی و اکنون ٩ مرکز دارد و بە دلیل فعالیت های حقوق بشری و بشر دوستانە خود در سال ٢٠١١ جایزە قهرمان سوئد را بە دست آوردە است. وی همچنین در سال ٢٠١٢ جایزە سنبل بشریت و در سال ٢٠١٣ جایزە سفیر عشق و محبت را بە خاطر فعالیت های خود بە دست آوردە است.


گفتنیست کە، عفت قاضی، یکی دیگر از فعالین کُرد و دختر قاضی محمد، بنیانگزار حزب دمکرات کُردستان در ١٥ شهریور ماه ١٣٦٩ در شهر وستروس سوئد در اثر انفجار بمبی کە در نامە جاسازی شدە بود، بە شدت زخمی و پس از انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست داد.