نقض حکم ۴۰ سال حبس محمد مرادی توسط دیوان عالی

نقض حکم ۴۰ سال حبس محمد مرادی توسط دیوان عالی

10:15 - 7 October 2021

 

هه‌نگاو: حکم حبس و تبعید یک زندانی سیاسی اهل پیرانشهر توسط یکی از شعب دیوان عالی نقض و به شعبه صادر کننده حکم ارجاع داده شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی روزهای اخیر، حکم ۴۰ سال حبس و تبعید محمد مرادی، زندانی سیاسی ۳۵ ساله اهل پیرانشهر به دلیل نقص در تحقیقات و پرونده وی  توسط شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور نقض شده است.

به گفته یک منبع مطلع، این حکم جهت رسیدگی دوباره و بازنگری به دادگاه صادر کننده آن یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع داده شده است.

 محمد مرادی اردیبهشت ماه امسال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی به اتهام “بغی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” به ۴۰ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم شده بود و روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۲ می ۲۰۲۱)، پس از احضار به اجرای احکام زندان مرکزی نقده این حکم رسماً به وی ابلاغ شد.

محمد مرادی اهل روستای “قبر حسین” از توابع پیرانشهر که به مدت  شش ماه عضو حزب دمکرات کُردستان ایران (حدکا) بودە، شهریور ماه سال ١٣٩٦ خورشیدی پس ازجدایی از  این حزب  بە ایران بازگشتە و در تاریخ ١٥ شهریور همان سال (۶ سپتامبر ۲۰۱۷) از مرز کیله واقع در سردشت خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، هرچند محمد خود را تسلیم کردە بود، اما سپاه پاسداران از طریق  یکی از اعضای خود در پیرانشهر با هویت ”علی آتش برگ“ پروندەای را برای وی تشکیل دادە و گفتەاند کە محمد در حالی کە ٣ اسلحە همراه داشتە دستگیر شدە است.

محمد مرادی پس از بازداشت بە زندان مرکزی ارومیە منتقل و سپس بە زندان نقدە منتقل شدە و هم اکنون در این زندان محبوس می‌باشد.